Moje konto Moje konto

Aceton 99,9% Hybrydy 250 ml

5.35
Dodaj do ulubionych

Na stanie: Bardzo dużo

Czas dostępności: Dostępny od ręki

Numer katalogowy: 00000001100041112

Indeks/kod produktu: 00000001100041112

Waga: 0.25 kg

Producent: Chem Point Sp. z o.o.

Opis produktu Aceton 99,9% Hybrydy 250 ml

ACETON Czysty 99.9%

Charakterystyka
Aceton jest wysoce łatwopalną cieczą, której pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Działa drażniąco na oczy. Miesza się z wodą w każdym stosunku.

Zastosowanie
Aceton stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów. Znalazł zastosowanie również w wielu syntezach chemicznych. Ponadto jest używany w laboratoriach chemicznych jako środek osuszający oraz myjący szkło laboratoryjne oraz jako zmywacz do paznokci.

Właściwości


Stan skupienia Ciecz
Zapach Charakterystyczny
Barwa Bezbarwna
Ciężar cząsteczkowy 58,08
Gęstość (w temperaturze 20oc), kg/m3 791
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu 0,1 mpa, oc, 56,29
Temperatura topnienia, oc, -94,7
Temperatura zapłonu, oc, -17,0
Temperatura samozapłonu, oc 465
Granice wybuchowości w mieszance z powietrzem
dolna 2,5 % obj.
górna 14,3 % obj.
Współczynnik załamania światła w 20oc 1,35596

Poleć produkt

:
:
: